Geleidelijke verlaging zelfstandigenaftrek

 De zelfstandigenaftrek is een bedrag dat ondernemers in de inkomstenbelasting mogen aftrekken van hun winst, mits ze 1.225 uur hebben gewerkt als ondernemer. Vanaf 2021 wordt de zelfstandigenaftrek snel afgebouwd. De maximale  zelfstandigenaftrek in 2021 bedraagt € 6.670,-. Voor 2020 is dat nog  7.030,-. De aftrek wordt de jaren erna stapsgewijs verlaagd tot en met € 3.240,- in 2036.

 

 

Coronareserve

Als uw BV of NV in 2019 winst heeft gemaakt en in 2020 een verlies verwacht door de genomen corona maatregelingen, mag de winstbepaling over 2019 een coronareserve vormen. Hiermee stelt u de belasting over de winst uit. Het bedrag dat u toevoegt aan de coronareserve mag niet hoger zijn dan de winst over 2019.

De coronareserve verrekent u met het verliesresultaat over 2020. Zo kunt u over meer liquiditeit beschikken. 

 

 

 

 

Nieuwe kleineondernemersregeling

Vanaf 1 januari 2020 wordt de huidige kleineondernemersregeling vervangen door een nieuwe. In plaats van korting op de btw, kunt u vanaf 2020 kiezen voor vrijstelling. U hoeft dan geen btw-aangifte meer te doen.

Hiervoor gelden wel 2 voorwaarden. Uw omzet mag niet hoger zijn dan € 20.000,- per kalenderjaar en uw bedrijf moet in Nederland gevestigd zijn. 

De huidige kleineondernemersregeling is alleen voor natuurlijke personen (eenmanszaak) of samenwerkingsverbanden van natuurlijke personen. Vanaf 2020 kunnen ook rechtspersonen, zoals bv's en stichtingen gebruik maken van de nieuwe kleineondernemersregeling. 

U kunt zich hiervoor aanmelden bij de belastingdienst vanaf 1 juni 2019. De aanmelding moet wel voor 20 november 2019 bij de belastingdienst binnen zijn. 

Inkomstenbelasting over winst verlaagd

Wanneer u een eenmanszaak, vof of maatschap hebt wordt uw winst (verminderd met aftrekposten) belast in box 1 van de inkomstenbelasting.  Deze box kent 2 percentages. De winst tot        € 68.507,- wordt in 2021 belast tegen een tarief van 37,1% in plaats van 37,45% in 2020. Vanaf € 68.507,- wordt de winst belast tegen een tarief van 49,50%. Het laatste tarief blijft ongewijzigd. 

Daarnaast wordt over het berekende belastingbedrag de algemene heffingskorting en arbeidskorting in mindering gebracht. Deze worden in 2021 allebei iets verhoogd. 

 

Eenmanszaken krijgen nieuw btw-nummer

Alle eenmanszaken in Nederland krijgen eind 2019 een nieuw btw-identificatienummer. Dit nieuwe btw-nummer is een alternatief voor het huidige nummer , dat het burgerservicenummer (BSN) bevat. 

Met het gebruik van het nieuwe btw-nummer wordt het risico rond identiteitsfraude verminderd en de privacy versterkt. Op 1 januari 2020 moet u uw eigen administratie aan het nieuwe btw-nummer hebben aangepast. 

Leveranciers van administratieve software moeten zorgen dat hun producten vanaf 1 januari 2020 kunnen omgaan met het nieuwe nummer. 

Ruimere werkkostenregeling

U kunt uw werknemers extra belonen dankzij een ruimere werkkostenregeling. 

Op dit moment mag u onbelaste vergoedingen geven tot 1,2%  van de loonsom. Deze vrije ruimte wordt per 2020 met 0,5% verhoogd tot 1,7% over de eerste € 400.000 van de loonsom ( in 2020 is dit tijdelijk 3%). Voor het bedrag boven de € 400.000 blijft het huidige percentage van 1,2% gelden. Het tarief van 1,2% wordt vanaf 2021 verlaagd naar 1,18%.

Vergoedt of verstrekt u meer dan het bedrag van de vrije ruimte? Dan betaalt u over dat gedeelte belasting. Voortaan mag u dit later afrekenen. Uiterlijk bij de aangifte over het tweede aangiftetijdvak.